Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: JP1532-001

Títol: Libro registro de penados por faltas contra la propiedad-1956-1978

Volum suport: Llibre enquadernat, format apaïsat, 25 fulls numerats

Notes: Conté fulls solts

Localització: C2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2019 a/e: ajuntament@tarres.cat