Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C622-007

Títol: PUOSC Urbanització de quatre tramades de carrers-2003

Volum suport: Plec amb fulls solts

Notes: Inclou projecte tècnic, execució, documentació i correspondència. Títol agregat

Localització: A2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2019 a/e: ajuntament@tarres.cat