Arxiu de Tarrés

Sobre la gestió del fons documental de Tarrés

 

L'Arxiu Municipal de Tarrés conté tota la documentació generada o rebuda per l'Ajuntament de Tarrés des de l'any 1855 fins a l'actualitat. També conserva tota la documentació generada per la Cambra Agrària Local de Tarrés (Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Tarrés fins al 1978), la Cooperativa del Camp Sant Isidre de Tarrés i el Jutjat de Pau de Tarrés.

Entre finals de l'any 2014 i mitjans del 2015 s'ha realitzat el procés d'avaluació, classificació, descripció i reubicació de tota la documentació, seguint la normativa arxivística vigent. Un procés de gestió documental, que ha permès la creació d'un sistema efectiu de consulta de l'arxiu, adreçat al personal municipal en les seves necessitats d'informació diàries, així com a investigadors, historiadors i públic en general, interessats per la documentació de l'arxiu històrica i actual. Aquesta eina de consulta, accessible per Internet, informa de la documentació disponible, la seva localització, i detalls sobre el seu suport o contingut.

L'accés físic a la documentació només es podrà fer prèvia petició i autorització de la comissió de govern municipal, seguint les seves directrius d'accés a l'arxiu municipal.
Torna a l'Arxiu de Tarrés

Ajuntament Tarrés 2015