Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C232-020

Títol: Justificants de comptabilitat-2011

Volum suport: Tres volums en arxivadors de cartró. Plecs per conceptes.

Notes: Primer volum gener-maig, segon volum juny a setembre, tercer volum de octubre a desembre, extractes, albarans i diari operacions pressupostàries . Títol agregat.

Localització: A2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat