Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C613-003

Títol: Modificació puntual de les normes subsidiàries per a la implantació d'equipament residencial, cultural i recreatiu de Tarrés.-2001

Volum suport: Projectes enquadernats i plànols dins arxivadors tapes dures, i 2 plec amb fulls solts

Notes: Conté volum original aprovat i dues còpies, i plec amb documentació aprovació pla especial i aprovació modificació puntual de les normes subsidiàries. Títol agregat

Localització: C2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat