Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C613-004

Títol: Modificació puntual de les Normes Subsidiàries i Normes Subsidiàries – Text Refós-2005

Volum suport: Projectes enquadernats amb espiral, i plec amb fulls solts

Notes: Conté volums originals aprovats i tres còpies del projecte de modificació i dues de la normativa, i plec amb documentació. Títol agregat

Localització: C2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat