Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C613-005

Títol: Modificació puntual de les Normes Subsidiàries i Normes Subsidiàries – Text Refós-2005

Volum suport: Plec amb fulls solts

Notes: Plec amb documentació diversa. Títol agregat

Localització: C2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat