Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C613-006

Títol: Modificació puntual de les Normes Subsidiàries del planejament de Tarrés en l'àmbit del sector urbanitzable delimitat PPR-2-2006-2007

Volum suport: Projectes enquadernats amb espiral, i dos plec amb fulls solts

Notes: Conté projectes originals del 2006 i 2007, i plec amb documentació de redacció del pla parcial i d'aprovació de modificació de les normes. Títol agregat

Localització: C2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat