Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: JP1522-002

Títol: Registre de matrimonis-Tom 4 i 5-1912-1932

Volum suport: Llibre, 50 fulls numerats. Conté fulls solts

Notes: Títol agregat

Localització: C2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat