Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: JP1522-004

Títol: Registre de matrimonis-Tom 7-1943-1994

Volum suport: Llibre, 50 fulls numerats.

Notes: Títol agregat

Localització: C2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat