Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: JP1522-005

Títol: Registre de matrimonis-Tom 8-2003-2009

Volum suport: Llibre, 200 fulls numerats.

Notes: Títol agregat

Localització: C2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat