Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: JP1522-006

Títol: Registre de matrimonis-Tom 9-2010

Volum suport: Llibre fitxes informàtiques

Notes: Títol agregat

Localització: C2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat