Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: JP1523-011

Títol: Registre de defuncions-Tom 12-2010

Volum suport: Llibre fitxes informàtiques

Notes: Títol agregat

Localització: C2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat