Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: JP1531-001

Títol: Expedients nomenament Jutge de Pau i suplent-1925-1960

Volum suport: Plecs per anys

Notes: Títol agregat

Localització: C2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat