Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: JP1531-002

Títol: Expedients nomenament Jutge de Pau i suplent-1993-2011

Volum suport: Plecs per anys

Notes: Títol agregat

Localització: C2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat