Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: JP1532-006

Títol: Registre d'entrada i sortida de documents del Jutjat de Pau-1988

Volum suport: Llibre enquadernat, format apaïsat, 100 fulls numerats. L'acompanya una llibreta amb apunts.

Notes: Títol agregat.

Localització: C2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat