Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CH-113-001

Títol: Nomenclàtors-1979

Volum suport: Plecs enquadernats

Notes: Inclou un expedient de nomenclatura de vies municipals de Tarrés del 1979. I un plec de “datos sobre cañadas o vías pecuarias de carácter general” de Lleida, que inclou Tarrés, i un “Nomenclator de la provincia de Lérida”, ambdós sense data. Títol agregat

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat