Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CH-121-001

Títol: Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament-1907-1910

Volum suport: Llibre enquadernat, 89 fulls numerats i 11 sense numerar

Notes: Llibre molt malmés, algunes fulles estripades i altres arrencades.A la pàgina 44 conté un escrit i la signatura d'en Francesc Macià del 1908. Títol agregat

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat