Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CH-121-003

Títol: Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament-1914-1916

Volum suport: Llibre enquadernat, 180 fulls numerats

Notes: Títol agregat

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat