Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CH-121-004

Títol: Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament-1917-1923

Volum suport: Llibre enquadernat, 147 fulls numerats

Notes: Tapes malmeses, cobert amb arxivador de plàstic. Títol agregat

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat