Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CH-121-005

Títol: Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament-1929-1936

Volum suport: Llibre enquadernat, 100 fulls numerats

Notes: Títol agregat

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat