Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CH-124-002

Títol: Libro de Actas del Consejo Local del Movimiento de Tarrés-1963

Volum suport: Llibre enquadernat, 50 fulls numerats

Notes: Conte la diligencia d'obertura del llibre en la primera plana, i full solt amb acta de constitució del Consejo, no hi ha cap entrada al llibre. Títol agregat

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat