Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CH-171-001

Títol: Registre d'entrada i sortida de documents de l'Ajuntament-1939-1953

Volum suport: Llibre amb fulls sense numerar

Notes: Títol agregat

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat