Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CH-222-050P

Títol: Llibre general de partides de despeses-1987

Volum suport: Llibre enquadernat, 24 fulls numerats

Notes:

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat