Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CH-222-053P

Títol: Llibre general de partides de despeses-1990

Volum suport: Llibre enquadernat, 26 fulls numerats

Notes:

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat