Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CH-222-054I

Títol: Llibre general de partides d'ingressos-1991

Volum suport: Llibre enquadernat, 27 fulls numerats

Notes:

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat