Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CH-223-003

Títol: Pressupost municipal-1957-1962

Volum suport: Plecs enquadernats o relligats

Notes: Inclou pressupostos ordinaris d'ingressos i despeses i liquidacions del pressupost del 1950 al 1959. Títol agregat

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat