Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CH-223-007

Títol: Pressupost municipal-1990-1995

Volum suport: Plecs enquadernats o relligats

Notes: Inclou pressupostos ordinaris d'ingressos i despeses i liquidacions del pressupost. Títol agregat

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat