Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CH-241-004

Títol: Padró de contribució industrial i de l'impost sobre activitats econòmiques-1942-1995

Volum suport: Llistats informàtics per anys, format apaïsat

Notes: Inclou llistats i padrons contribució industrial de comerç i professions 1942-1961, impost industrial 1962-1966, 1988 i llistat IAE 1991-1995Títol agregat

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat