Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CH-241-008

Títol: Padró cadastral de l'impost sobre bens immobles de naturalesa urbana-1970-1995

Volum suport: Llibre enquadernat i llistats informàtics per anys

Notes: Títol agregat

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat