Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CH-243-001

Títol: Amillarament – Rústica-1876

Volum suport: Llibre de registre de gran format apaïsat, 123 fulls numerats

Notes: Recull les declaracions de propietaris de finques rústiques amb dades i valors cadastrals

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat