Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CH-244-006

Títol: Junta pericial-1941-1994

Volum suport: Llibres i plec amb fulls solts

Notes: Inclou expedient de constitució de la Junta pericial del 1941, dos llibres d'actes de la junta pericial, del 1946-1952 i del 1969-1964 i plec amb documentació del 1966 al 1994. Títol agregat

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat