Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CH-244-009

Títol: Cadastre de riquesa rústega-1956-1958

Volum suport: Fitxer per propietaris

Notes: Inclou fitxes de rústega per propietari, amb detalls de les finques i rendes. Títol agregat

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat