Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CH-244-013

Títol: Característiques parcel·laries i valors cadastrals-1989-1992

Volum suport: Llibres enquadernats i llistats informàtics

Notes: Inclou llistats valors cadastrals del 1989 i característiques parcel·laries del 1991-1992. Títol agregat

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat