Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CH-623-001

Títol: Abastiment d'aigua i clavegueram-1955-1986

Volum suport: Plecs per conceptes

Notes: Inclou expedients col·lector aigües pluvials, captació d'aigua potable, xarxa de distribució d'aigua i clavegueram, afectació finques privades i cessions de pas. Títol agregat.

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat