Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CH-1341-002

Títol: Autoritzacions vedats de caça-1963-1992

Volum suport: Plecs per anys

Notes: Inclou documents de constitució i gestió vedat de caça 1963, 1972, 1987-1988, 1992 Societat de Caçadors Sant Isidre de Tarrés. Expedient de nomenament de guarda particular del vedat de caça de 1970. Títol agregat

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat