Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CF-1411-003

Títol: Plànol de vegetació, camins i punts d'aigua-1986

Volum suport: Plànol.

Notes: Escala 1:10000

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat