Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CF-1411-004

Títol: Terme municipal de Tarrés-1989

Volum suport: Plànol. 14 fulls per zones cadastrals, format gran

Notes: Plànol del terme municipal de Tarrés. Ministerio de Hacienda.Centro de gestión catastral y cooperación tributaria. Escala 1:5000

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat