Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CF-1411-005

Títol: Plànol de les normes subsidiàries de planejament del municipi de Tarrés: qualificació del sol no urbanitzable-1997

Volum suport: Plànol.

Notes: Consell Comarcal de les Garrigues. Escala 1:5000

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat