Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CF-1412-002

Títol: Ortofotomapa de Catalunya: Ràfols-1986

Volum suport: Ortofotomapa

Notes: Institut Cartogràfic de Catalunya. Full 417-7-3. Escala 1:5000

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat