Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CF-1412-004

Títol: Cartografia operativa d'emergències: L'Espluga Calba-2001

Volum suport: Mapa guia

Notes: Generalitat de Catalunya. Departament d'Interior. Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil. Full 417-2. Escala 1:25000

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat