Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CF-1412-006

Títol: Ortofotomapes de Tarrés-1954-1984

Volum suport: Ortofotos, fotografia i transparència.

Notes: Inclou 14 ortofotomapes de 1954, amb demarcació parcel·laria dibuixada a sobre. Diputació de Lleida. Un ortofotomapa de 1974. ICC. Escala 1/1800. Un ortofotomapa (2 còpies) de 1984. INE 3/218. Escala 1:10000. També inclou una transparència amb demarcació parcel·lària i dues fotografies aèries del poble de Tarrés, ambdues sense data.

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat