Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: HC-1621-003

Títol: Liquidació de pressupostos-1958-1976

Volum suport: Plec amb fulls solts

Notes: Liquidacions del pressupost. Títol agregat.

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat