Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: HC-1622-011

Títol: Justificants de comptabilitat de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Tarrés-1960-1969

Volum suport: Plec amb fulls solts

Notes: Inclou manaments, rebuts, factures i documentació relacionada. Títol agregat.

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat