Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: HC-1633-006

Títol: Liquidacions de mutualitats-1970-1973

Volum suport: Plec amb fulls solts

Notes: Inclou fulls de liquidacions per cotitzants. Títol agregat.

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat