Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CC-1711-001

Títol: Llibre d'actes-1958-1993

Volum suport: Llibre enquadernat amb 50 fulls numerats. Conté fulls solts

Notes: Inclou actes de l'assemblea general de la Cooperativa del Camp fins al 1968. Conté actes en fulls solts del 1971 i del 1993 Títol agregat.

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat