Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CC-1711-002

Títol: Estatuts-1958-1986

Volum suport: Plec amb fulls solts

Notes: Inclou estatuts originals de la Cooperativa del Camp de Tarrés de 1958, i les posteriors modificacions de 1974, 1975 i 1986. Títol agregat.

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat