Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CC-1711-004

Títol: Registre de socis-1959-1983

Volum suport: Llibre enquadernat amb 50 fulls sense numerar i llistat

Notes: Inclou llibre de registre del 1959 i llistat del 1983. Títol agregat.

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat