Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CC-1722-001

Títol: Justificants de comptabilitat-1958-1960

Volum suport: Plecs amb fulls solts

Notes: Inclou un llibre de caixa, factures, albarans, rebuts i llistats de despeses. Títol agregat.

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat