Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: AAP-1811-003

Títol: Recull documental de contractes privats entre particulars-1790-1942

Volum suport: Plec amb fulls solts

Notes: Inclou capítols matrimonials, permutes i arrendaments. Tots els documents són fotocòpies. Un document original de venda del 1942 d'una propietat signada pel registre de la propietat, l'audiència territorial de Barcelona i l'Ajuntament de Tarrés. Títol agregat

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat